Thông tin thành viên
Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng Bắc Ninh
Số hiệu phòng LAS – XD: 213

Loại hình tổ chức: Nhà nước

Cơ quan chủ quản: Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh

Người đại diện: Nguyễn Quang Minh

Địa chỉ: Đường Huyền Quang, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: 0241895647 - Fax : 0241895647

Tỉnh/Thành phố: Bắc Ninh

Website:

Email:

Ngày tham gia: 2011-12-13 13/12/2011

Chuyên môn kiểm định:

Giới thiệu thêm: