Thông tin thành viên
Trung tâm phát triển Công nghệ kỹ thuật giao thông
Số hiệu phòng LAS – XD: 212

Loại hình tổ chức: Doanh nghiệp

Cơ quan chủ quản: Sở Kế hoạch và đầu tư TP.HCM

Người đại diện: Bùi Anh Tuấn

Địa chỉ: Số 7, đường 49, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 083. 7272073 - 083. 7272075 - Fax : 083. 7272071

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Website:


Ngày tham gia: 2003-05-15 15/05/2003

Chuyên môn kiểm định: Dân dụng; Công nghiệp; Giao thông; Thủy lợi Hạ tầng kỹ thuật

Giới thiệu thêm: Quản lý dự án; Khảo sát thiết kế, giám sát thi công xây dựng công trình Thí nghiệm: Cấu kiện xây dựng - Kết cấu công trình - Sản phẩm xây dựng - Vật liệu xây dựng - Địa kỹ thuật - Trong phòng và ngoài hiện trường - Không phá hủy (NDT); Chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng: Cấu kiện xây dựng - Công trình xây dựng - Sản phẩm xây dựng; Giám định, kiểm định chất lượng: Cấu kiện xây dựng - Kết cấu công trình - Sản phẩm xây dựng - Vật liệu xây dựng