Thông tin thành viên
Công ty Cổ phần Tư vấn giao thông Quảng Nam
Số hiệu phòng LAS – XD: 130

Loại hình tổ chức: Doanh nghiệp

Cơ quan chủ quản:

Người đại diện: Nguyễn Thọ Sơn

Địa chỉ: Kiệt 10, Nguyễn Du, thị xã Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 0510.3 828118/ 0510.3828273 - Fax : 0510.3828118

Tỉnh/Thành phố: Quảng NamNgày tham gia: 2010-02-07 07/02/2010

Chuyên môn kiểm định: Dân dụng, công nghiệp, giao thông, hạ tầng/ Vật liệu và cấu kiện xây dựng, kết cấu công trình

Giới thiệu thêm: Khảo sát xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng. Thiết kế công trình xây dựng Tư vấn quản lý dự án ĐTXD, giám sát thi công xây dựng; Thí nghiệm, kiểm định chất lượng CTXD. Kiểm tra chứng nhận sự phù hợp về chất lượng CTXD