Thông tin thành viên
Công ty TNHH Kiểm định Vật liệu xây dựng miền Nam
Số hiệu phòng LAS – XD: LAS - XD 949

Loại hình tổ chức: Doanh nghiệp

Cơ quan chủ quản:

Người đại diện: Phạm Văn Hồ

Địa chỉ: 117/25A Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 629 44259 - Fax : 028 629 44539

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Website:


Ngày tham gia: 2017-12-07 07/12/2017

Chuyên môn kiểm định:

Giới thiệu thêm: