Thông tin thành viên
Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế giao thông vận tải phía Nam
Số hiệu phòng LAS – XD:

Loại hình tổ chức: Doanh nghiệp

Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế giao thông vận tải

Người đại diện: Bùi Văn Mộc

Địa chỉ: Số 92 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.38299988 - Fax : 08.38292661

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí MinhNgày tham gia: 2009-08-30 30/08/2009

Chuyên môn kiểm định: Giao thông, Vật liệu xây dựng...

Giới thiệu thêm: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan + Hoạt động đo đạc bản đồ + Thiết kế công trình giao thông + Thiết kế kỹ thuật công trình hạ tầng đô thị + Thiết kế tổng mặt bằng xây dựng công trình... Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ + Xây dựng công trình giao thông Kinh doanh bất động sản , quyền sử dụng đất thuộc sự sở hữu, chỉ sử dụng hoặc đi thuê; Kiểm tra phân tích kỹ thuật; Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật.