Thông tin thành viên
Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3
Số hiệu phòng LAS – XD:

Loại hình tổ chức: Nhà nước

Cơ quan chủ quản: Bộ Khoa học và Công nghệ

Người đại diện: Hoàng Lâm

Địa chỉ: Số 49, pasteur quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.39144690 - Fax : 08.38293012

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí MinhNgày tham gia: 2007-02-14 14/02/2007

Chuyên môn kiểm định:

Giới thiệu thêm: Thử nghiệm; Kiểm tra, thông tin; Tiêu chuẩn; Đo lường; Chứng nhận; Mã số, mã vạch; Giám định; Tư vấn, đào tạo; Trang bị.