Tin tức - sự kiện
(Xây dựng) - Ngày 2/6, tại Hà Nội, Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Cục Giám định) tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm ...
Vừa qua, Hội thảo chuyên đề “Những nội dung mới trong Quản lý chất lượng công trình xây dựng” và Hội nghị Mạng kiểm định chất lượng công trình xây ...