Tin tức - sự kiện
Trung tâm Phát triển Công nghệ quản lý và Kiểm định xây dựng là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình ...
Thực hiện hoạt động của Đề án "Tăng cường năng lực kiểm định chất lượng công trình xây dựng Việt Nam" được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định số ...
Đó là chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng tại trường công trình thủy lợi Ngòi Là trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại ...
VNBAC1