THÔNG BÁO CHIÊU SINH CÁC KHÓA HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG
Căn cứ Nghị định số 44/2016/NĐ- CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuât An toàn, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao độngvà quan trắc môi trường lao động; Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017 của Bộ Xây dựng quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình; Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BXD ngày 30/7/2019 của Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình Căn cứ kế hoạch tổ chức các khóa đào tạo năm 2019; Trung tâm Phát triển Công nghệ quản lý và Kiểm định xây dựng thông báo tổ chức các khóa huấn luyện nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động cụ thể như sau:  

1.Nội dung:

- Nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với hệ thống cốp pha trượt.

- Nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với cần phân phối bê tông độc lập; máy khoan, máy ép cọc, máy đóng cọc sử dụng trong thi công xây dựng công trình.

- Nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với cần trục tháp, máy vận thăng, sàn treo nâng người sử dụng trong thi công xây dựng.

2. Thời gian tổ chức: Dự kiến tháng 11/2019.

3. Địa điểm tổ chức: Tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Trung tâm Phát triển Công nghệ quản lý và Kiểm định xây dựng trân trọng thông báo và kính mời các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn cho máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động sử dụng trong thi công xây dựng đăng ký tham dự.

Thông tin chi tiết liên hệ:

Trung tâm Phát triển Công nghệ quản lý và Kiểm định xây dựng

Số 37 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

Điện thoại: 0243 976 0271 (máy lẻ 183)  Fax: 0243 974 6596

Website: www.cdmi.gov.vn

 

Các tin khác