Thông tin thành viên
Trung tâm Kiểm định Chất lượng Xây dựng Thừa Thiên Huế
Số hiệu phòng LAS – XD:

Loại hình tổ chức: Doanh nghiệp

Cơ quan chủ quản:

Người đại diện: Lê Văn Tuấn

Địa chỉ: Vĩ dạ 7, phường Vĩ Dạ, thành phố Huế Số 25 Tôn Đức Thắng, thành phố Huế

Điện thoại: 02343847677/ 0234 3815900 - Fax : 0543815900

Tỉnh/Thành phố: Thừa Thiên Huế

Website:


Ngày tham gia: 2012-06-17 17/06/2012

Chuyên môn kiểm định: Dân dụng, giao thông, công nghiệp, hạ tầng/ Vật liệu, cấu kiện và kết cấu công trình

Giới thiệu thêm: QĐ thành lập: Số 260/QĐ-UB ngày 23/01/2006 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế