Thông tin thành viên
Công ty Cổ phần tư vấn kiểm định xây dựng Nam Á
Số hiệu phòng LAS – XD: 835

Loại hình tổ chức: Doanh nghiệp

Cơ quan chủ quản: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh

Người đại diện: Bà: Nguyễn Thị Hoàng Nhung

Địa chỉ: 63/12 Tân Hòa Đông - Phường 14 - Quận 16 - TP. HCM

Điện thoại: 08.2248.0688 - Fax : 083.755.2357

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí MinhNgày tham gia: 2014-10-27 27/10/2014

Chuyên môn kiểm định: - Loại công trình: dân dụng, công nghiệp, giao thông (cầu, đường), cảng, thủy lợi, hạ tầng,... - Đối tượng kiểm định: Vật liệu và cấu kiện xây dựng, kết cấu và nền móng công trình,...

Giới thiệu thêm: Ngành nghề kinh doanh của công ty: - Thiết kế xây dựng công trình giao thông cầu, đường bộ, hạ tầng kỹ thuật đô thị, thủy lợi. - Thẩm tra dự toán, tổng dự toán công trình xây dựng. - Tư vấn đấu thầu. - Thẩm tra thiết kế, bản vẽ thi công - Quản lý dự án. - Giám sát lắp đặt thiết bị công trình dân dụng, công nghiệp - Thí nghiệm vật liệu xây dựng, nền móng công trình, cấu kiện xây dựng. - Kiểm định chất lượng công trình xây dựng. - Kiểm tra, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng - Quan trắc lún công trình xây dựng - Xây dựng công trình các loại - Hoàn thiện công trình xây dựng - Dịch vụ điều tra, đo đạc và lập bản đồ - Vẽ bản đồ và thông tin về không gian