Thông tin thành viên
Công ty TNHH Đầu tư VTCO
Số hiệu phòng LAS – XD: 1045

Loại hình tổ chức: Doanh nghiệp

Cơ quan chủ quản: Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

Người đại diện:

Địa chỉ: Số 246/9 Bình Quới, phường 28, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.35565386 - Fax : 08.35146295

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh


Email:

Ngày tham gia: 2013-04-09 09/04/2013

Chuyên môn kiểm định: Dân dụng, Công nghiệp, Giao thông....

Giới thiệu thêm: Tư vấn xây dựng; Thi công xây dựng; Kinh doanh địa ốc và công nghệ thông tin