Thông tin thành viên
Phòng quản lý kỹ thuật và giám định chất lượng – Sở xây dựng Hà Nội
Số hiệu phòng LAS – XD:

Loại hình tổ chức: Nhà nước

Cơ quan chủ quản: Sở Xây dựng thành phố Hà Nội

Người đại diện: Đào Anh Tuấn

Địa chỉ: Số 52, Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 04.39762194 - Fax : 04.39745214

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Website:

Email:

Ngày tham gia: 2009-12-13 13/12/2009

Chuyên môn kiểm định: Dân dụng, Công nghiệp, Giao thông...

Giới thiệu thêm: