Sự kiện
Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng làm việc với Tập đoàn dầu khí Việt ...

Ngày 14/11/2017 tại trụ sở tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã diễn ra buổi họp giữa Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Cục ...