Thư mời Tham dự Hội thảo và Hội nghị thường niên Mạng Kiểm định chất lượng công trình xây dựng Việt Nam lần thứ XVIII
Kính gửi: Thành viên Mạng Kiểm định chất lượng CTXD Việt Nam  

Thực hiện kế hoạch hoạt động của Mạng Kiểm định chất lượng công trình xây
dựng Việt Nam, Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng – Cơ
quan Điều hành Mạng Kiểm định chất lượng công trình xây dựng Việt Nam tổ chức
Hội thảo “Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới trong hoạt động xây dựng”
và Hội nghị thường niên Mạng Kiểm định chất lượng công trình xây dựng Việt Nam
lần thứ XVIII. Kế hoạch tổ chức Hội thảo, Hội nghị như sau:
1. Thời gian tổ chức: 8h00 Thứ 4 ngày 10/11/2021, theo hình thức trực tuyến.
2. Thành phần tham dự: Lãnh đạo Bộ Xây dựng; đại diện các Sở Xây dựng,
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giao thông Vận tải, Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn, Sở Công thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các
chủ đầu tư; đại diện các Tổng công ty trực thuộc Bộ Xây dựng; các thành viên Mạng
Kiểm định chất lượng công trình xây dựng Việt Nam.
3. Nội dung: (xem chương trình đính kèm).
Cục Giám định trân trọng kính mời Quý Đơn vị đăng ký tham dự để Hội thảo và
Hội nghị đạt kết quả./.

PDF: Thư mời Tham dự Hội thảo và Hội nghị thường niên  Mạng Kiểm định chất lượng công trình xây dựng Việt Nam lần thứ XVIII

 

Các tin khác