Thông tin thành viên
Công ty cổ phần kiểm định xây dựng IDICO VINACONTROL
Số hiệu phòng LAS – XD: 695

Loại hình tổ chức: Doanh nghiệp

Cơ quan chủ quản:

Người đại diện: Trương Hữu Tâm

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà IDICO, 151 Ter Nguyễn Đình Chiểu, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84) 08085668 - Fax : (84) 08085668

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí MinhNgày tham gia: 2011-02-13 13/02/2011

Chuyên môn kiểm định: Dân dụng, Công nghiệp, Giao thông, Vật liệu xây dựng

Giới thiệu thêm: - Kiểm định chất lượng công trình xây dựng; - Dịch vụ giám định thương mại; - Phân tích, thử nghiệm nguyên vật liệu và cấu kiện xây dựng; - Tư vấn đầu tư xây dựng; - Quản lý dự án đầu tư; - Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình; - Lập dự án đầu tư xây dựng công trình; - Đánh giá tác động môi trường; - Thiết kế xây dựng công trình; - Thẩm tra thiết kế, dự toán công trình; - Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật.