Thông tin thành viên
Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng Vĩnh Long
Số hiệu phòng LAS – XD: LAS - XD 137

Loại hình tổ chức: Nhà nước

Cơ quan chủ quản: Chi cục Giám định xây dựng Vĩnh Long

Người đại diện: Nguyễn Thành Gẫm

Địa chỉ: Số 80 Trần Phú, Phường 4, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại: 0270.3832291 - Fax : 0270.3830411

Tỉnh/Thành phố: Vĩnh Long


Email:

Ngày tham gia: 2012-06-18 18/06/2012

Chuyên môn kiểm định: Dân dụng, Công nghiệp, Hạ tầng kỹ thuật, Thủy lợi...

Giới thiệu thêm: Thẩm tra thiết kế, tổng dự toán công trình; Kiểm định chất lượng công trình và thí nghiệm vật liệu xây dựng; Chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình xây dựng.