Thông tin thành viên
Công ty TNHH Tư vấn đầu tư phát triển xây dựng An Phú
Số hiệu phòng LAS – XD:

Loại hình tổ chức: Doanh nghiệp

Cơ quan chủ quản:

Người đại diện: Trần Đình Sinh

Địa chỉ: 119 Thân Nhân Trung, P. An Phú, Tam Kỳ, Quảng Nam

Điện thoại: 0905996339 - Fax :

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Website:


Ngày tham gia: 2021-04-22 22/04/2021

Chuyên môn kiểm định: Dân dụng, Công nghiệp, Hạ tầng kỹ thuật

Giới thiệu thêm: NCKH và công nghệ kiểm định, giám định