Thông báo kết quả sát hạnh đào tạo kiểm định kỹ thuật an toàn lao động tổ chức tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh năm 2017
Kết quả sát hạch khóa huấn luyện nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn cho máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt trong thi công xây dựng tổ chức tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh  

1. Thông tin về khóa huấn luyện nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn cho máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu

nghiêm ngặt trong thi công xây dựng

TT

Nghiệp vụ Kiểm định

Số lượng học viên

Tại Hà Nội

Tại TPHCM

1

Nghiệp vụ kiểm định hệ thống cốp pha trượt

18

61

2

Nghiệp vụ kiểm định cần phân phối bê tông độc lập

44

107

3

Nghiệp vụ kiểm định máy khoan, máy đóng cọc

44

107

4

Nghiệp vụ kiểm định thiết bị nâng (sàn treo nâng người, vận thăng, cần trục tháp)

34

87

2. Kết quả khóa huấn luyện nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn cho máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt

trong thi công xây dựng

TT

Nghiệp vụ Kiểm định

Tại Hà Nội

Tại TPHCM

Tổng

Đạt

Không đạt

Tổng

Đạt

Không đạt

1

Nghiệp vụ kiểm định hệ thống cốp pha trượt

18

17

1

61

31

30

2

Nghiệp vụ kiểm định cần phân phối bê tông độc lập

44

40

4

107

87

20

3

Nghiệp vụ kiểm định máy khoan, máy đóng cọc

44

40

4

107

80

27

4

Nghiệp vụ kiểm định thiết bị nâng (sàn treo nâng người, vận thăng, cần trục tháp)

34

32

2

87

57

30

Danh sách chi tiết kết quả sát hạch của các học viên xem file đính kèm

 

Các tin khác