Kết quả sát hạch lần 2 khóa huấn luyện nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn cho máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt trong thi công xây dựng
 
  1. Số lượng học viên đăng ký tham gia sát hạch lần 2 khóa huấn luyện nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn cho máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt trong thi công xây dựng:

 

TT Nghiệp vụ Kiểm định Tại Hà Nội Tại TPHCM
1 Nghiệp vụ kiểm định hệ thống cốp pha trượt 1 27
2 Nghiệp vụ kiểm định cần phân phối bê tông độc lập 2 20
3 Nghiệp vụ kiểm định máy khoan, máy đóng cọc 2 24
4 Nghiệp vụ kiểm định thiết bị nâng (sàn treo nâng người, vận thăng, cần trục tháp) 2 26

 

  1. Kết quả sát hạch lần 2 khóa huấn luyện nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn cho máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt trong thi công xây dựng:

 

TT Nghiệp vụ Kiểm định Tại Hà Nội Tại TPHCM
Tổng Đạt Không đạt Tổng Đạt Không đạt
1 Nghiệp vụ kiểm định hệ thống cốp pha trượt 1 1 0 27 23 4
2 Nghiệp vụ kiểm định cần phân phối bê tông độc lập 2 2 0 20 18 2
3 Nghiệp vụ kiểm định máy khoan, máy đóng cọc 2 1 1 24 19 5
4 Nghiệp vụ kiểm định thiết bị nâng (sàn treo nâng người, vận thăng, cần trục tháp) 2 1 1 26 21 5

 

Danh sách chi tiết kết quả và Quyết định công nhận kết quả sát hạch lần 2 của các học viên được gửi đính kèm dưới đây:

Quyết định số 26 ngày 07-5-2018.pdf

 

 

 

Các tin khác