Tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho 13 tập thể và 14 cá nhân
Ngày 12/4/2017, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 296/QĐ-BXD về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho 13 tập thể và 14 cá nhân, đã có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm định chất lượng công trình xây dựng và sự phát triển của Mạng Kiểm định năm 2016 gồm:  

I. Tập thể
Phía Bắc

1. Trung tâm Phát triển Công nghệ quản lý và Kiểm định xây dựng (CDMI), Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng
2. Chi cục Giám định xây dựng Bắc Giang, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang
3. Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng tỉnh Lạng Sơn, Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn
4. Công ty Cổ phần Tư vấn và Kiểm định xây dựng Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
5. Trung tâm Tư vấn và Kiểm định chất lượng công trình xây dựng tỉnh Lai Châu, Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu
6. Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng tỉnh Lào Cai, Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai
7. Chi cục Giám định xây dựng Nam Định, Sở Xây dựng tỉnh Nam Định
8. Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng tỉnh Điện Biên, Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên.

Phía Nam
9. Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
10. Liên hiệp Khoa học Địa chất Kiểm định nền móng xây dựng Sài Gòn
11. Công ty Cổ phần Kiểm định xây dựng Sài Gòn (SCQC)
12. Trung tâm Phát triển Công nghệ kỹ thuật Giao thông (TRATEC)
13. Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (QUATEST 3).

II. Cá nhân:
1. Ông Hoàng Hải, Phó Cục trưởng Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng
2. Ông Trần Thanh Tùng, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển công nghệ quản lý và Kiểm định xây dựng, Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng
3. Ông Phạm Lương Bằng, Phó trưởng phòng Đào tạo – Sự kiện thuộc Trung tâm Phát triển Công nghệ quản lý và Kiểm định xây dựng, Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng
4. Bà Vũ Thị Hoàng Mai, Nhân viên Trung tâm Phát triển Công nghệ quản lý và Kiểm định xây dựng, Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng
5. Ông Phạm Hoàng Tùng, Giám đốc Công ty TNHH Thiết bị khoa học kỹ thuật STS
6. Ông Trần Văn Quang, Chi cục trưởng Chi cục Giám định xây dựng Sơn La, Sở Xây dựng tỉnh Sơn La
7. Ông Nguyễn Văn Giang, Giám đốc Trung tâm kiểm định chất lượng công trình xây dựng tỉnh Hà Giang, Sở Xây dựng tỉnh Hà Giang
8. Ông Đinh Khắc Tiệp, Chi cục trưởng Chi cục Giám định xây dựng Nam Định, Sở Xây dựng tỉnh Nam Định
9. Ông Bùi Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Phát triển Công nghệ kỹ thuật Giao thông (TRATEC)
10. Ông Nguyễn Lê Thi, Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 (QUATEST 3)
11. Ông Phan Phú Cường, Phó trưởng phòng Tổng hợp thuộc Trung tâm Phát triển Công nghệ quản lý và Kiểm định xây dựng, Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng
12. Ông Trần Thế Thanh, Tổng Giám đốc Liên hiệp Khoa học Địa chất Kiểm định nền móng xây dựng Sài Gòn
13. Ông Thân Đức Quốc Việt, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần kiểm định xây dựng Sài Gòn
14. Bà Đinh Thị Thanh Vân, Phó Tổng Giám đốc Liên hiệp Khoa học Địa chất Kiểm định nền móng xây dựng Sài Gòn.


Theo moc.gov.vn

 

Các tin khác