Nâng cao chất lượng trong công tác an toàn và bảo trì công trình xây dựng
(Xây dựng) - Ngày 20/4 tại TP Hồ Chí Minh, Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng đã tổ chức Hội thảo “Công tác an toàn và bảo trì công trình xây dựng”.  


Hội thảo đã thu hút được sự quan tâm của nhiều tỉnh thành, các nhà quản lý và chuyên môn.

Tham dự Hội thảo có đại diện: Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng; Sở Xây dựng Hà Nội và Sở Xây dựng các tỉnh thành phía Nam cùng thành viên của Mạng Kiểm định chất lượng công trình xây dựng Việt Nma (VNBAC).

Hội thảo là nơi thảo luận, trao đổi những nội dung liên quan đến công tác an toàn và bảo trì công trình xây dựng.

24 tham luận đến từ Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, các Sở Xây dựng Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và các đơn vị kiểm định, tư vấn, các trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Kiến trúc Hà Nội...

Các tham luận xoáy sâu vào các nội dung chính như: Công tác an toàn và bảo trì công trình xây dựng; bảo hành, bảo trì nhà chung cư; mguyên nhân mất an toàn cho hệ giàn giáo trong công trình xây dụng; ứng dụng các phương pháp tiên tiến để thiết kế, giám sát và bảo trì công trình xây dựng.

Báo cáo từ Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng cho biết: Số vụ tai nạn lao động và thiệt hại về người trong hai năm 2016, 2017 có giảm nhưng những vụ tai nạn không rõ nguyên nhân vẫn chiếm tỷ lệ cao so với các ngành nghề khác...

Vì vậy, cần có những biện pháp đồng bộ từ tuyên truyền pháp luật, quy định về an toàn lao động, các biện pháp quản lý, kiểm tra an toàn lao động trong thi công xây dựng cho các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng, cần rà soát lại hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia.

Với công tác bảo trì công trình xây dựng, mặc dù đã có hệ thống văn bản quy phạm phát luật khá hoàn chỉnh, thường xuyên được bổ xung, cập nhập để phù hợp với thực tiễn… Nhưng vẫn cần các cá nhân tổ chức thực hiện các công tác bảo trì đầy đủ, cũng như thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về công tác bảo trì công trình xây dựng.

Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng khẳng định: Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật và quy phạm kỹ thuật. Cần triển khai xây dựng hệ cơ sở dữ liệu bảo trì các công trình xây dựng tại Việt Nam. Từ đó, xây dựng phương thức quản lý bảo trì và quản lý rủi ro đối với công trình hiện hữu. Ứng dụng thiết bị công nghệ mới trong công tác bảo trì…

Theo baoxaydung.com.vn

 

Các tin khác