Năm 2030, Việt Nam làm chủ công nghệ xây dựng nhà siêu cao
Ngành Xây dựng đặt mục tiêu đến năm 2030 làm chủ công nghệ xây dựng nhà siêu cao, các công trình ngầm, công trình biển…  

Bộ Xây dựng mới ban hành Quyết định 527/QĐ-BXD về Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ ngành Xây dựng đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

Mục tiêu tổng quát của Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ ngành Xây dựng nhằm phục vụ các mục tiêu chung của Chiến lược khoa học và công nghệ quốc gia, Chiến lược Phát triển bền vững, đáp ứng các yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa. Mức độ phát triển của khoa học và công nghệ ngành Xây dựng cần đạt trình độ ngang tầm khu vực và thế giới trên các lĩnh vực: Công nghệ xây dựng; cơ khí xây dựng; vật liệu xây dựng; hạ tầng và phát triển đô thị; hệ thống qui chuẩn, tiêu chuẩn và nguồn nhân lực.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2020 phấn đấu đạt một số mục tiêu trên các lĩnh vực: Công nghệ xây dựng: Phát triển công nghệ xây dựng theo hướng công nghiệp hóa; Làm chủ công nghệ xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp có qui mô lớn và yêu cầu kỹ thuật phức tạp; Phát triển và ứng dụng các công nghệ xây dựng phục vụ phát triển bền vững.

Trong đó, một số mục tiêu cụ thể như: làm chủ công nghệ sản xuất các vật liệu xây dựng chủ lực; làm chủ công nghệ sản xuất các thiết bị, máy thi công và dây chuyền sản xuất vật liệu xây dựng và thiết bị xử lý nước thông thường; nghiên cứu quy hoạch, quản lý và phát triển xây dựng không gian ngầm đô thị; làm chủ công nghệ xử lý các nguồn nước phục vụ sinh hoạt cho cư dân đô thị, nông thôn và hải đảo; nghiên cứu các giải pháp thích hợp cho các đô thị ven biển nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu; phát triển các công nghệ mới nhằm tái sử dụng nước;

Chiến lược cũng đưa ra các giải pháp chủ yếu về cơ chế chính sách; các chương trình, đề án trọng điểm.

Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ ngành Xây dựng đến năm 2020, tầm nhìn 2030 là nền khoa học và công nghệ xây dựng hiện đại thực sự trở thành động lực then chốt thúc đẩy sự phát triển của ngành Xây dựng theo hướng tiên tiến và hiện đại, đáp ứng với tiến trình hội nhập.

Trong Chiến lược này, đặc biệt còn đặt mục tiêu trong lĩnh vực công nghệ xây dựng đến 2030 sẽ làm chủ công nghệ xây dựng nhà siêu cao, các công trình công nghiệp đặc biệt, công trình ngầm, công trình biển; Làm chủ công nghệ thiết kế, xây lắp và tham gia vào các công trình nhà máy điện hạt nhân với giá trị 30-40 % tổng giá trị xây lắp công trình…/.

Theo : VOV online

 

 

Các tin khác