Thông tin thành viên
Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng và giao thông An Giang
Số hiệu phòng LAS – XD: LAS-XD 190

Loại hình tổ chức: Doanh nghiệp

Cơ quan chủ quản:

Người đại diện: ThS. Nguyễn Thanh Sơn

Địa chỉ: Số 18-19A Nguyễn Thái Bình - P.Bình Khánh -TP. Long Xuyên - An giang

Điện thoại: 02963855847 - 02963855849 - Fax : 02963855847

Tỉnh/Thành phố: An GiangNgày tham gia: 2014-02-25 25/02/2014

Chuyên môn kiểm định: Công trình giao thông, thủy lợi, dân dụng và công nghiệp

Giới thiệu thêm: Ngành nghề hoạt động: - Khảo sát xây dựng. - Khảo sát và lập bản đồ địa chất. - lập dự án đầu tư các công trình giao thông, thủy lợi, xây dựng dân dụng và công nghiệp. - Thiết kế xây dựng công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật. - Thiết kế xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị. - Thiết kế xây dựng công trình cầu, đường bộ. - Thiết kế Ponton. - Giám sát thi công xây dựng công trình:giao thông, dân dụng, công nghiệp, thủy lợi. - Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng đến cấp IV, giao thông nông thôn, đường trong khu dân cư. - Thí nghiệm, kiểm tra chất lượng vật liệu, cấu kiện xây dựng, kiểm định chất lượng công trình xây dựng. - Thẩm tra, thẩm định thiết kế kỹ thuật, dự toán-tổng dự toán; tư vấn quản lý dự án. - Xây dựng công trình giao thông (cầu, đường, cống,...) - Xây dựng công trình công nghiệp. - Xây dựng công trình dân dụng. - Kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình. - Thiết kế hệ thống điện công trình dân dụng và công nghiệp. - Thực hiện các hoạt động có liên quan đến nghiệp vụ đấu thầu.